กลุ่มบริษัท วายแอลจี มีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัท ยูหลิมโกลด์ แฟคตอรี่ จํากัด
ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับจากทองคําและเพชรพลอยแท้
ที่มีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจส่งออกมากกว่า 30 ปี จนมีชื่อเสียงและ
ได้รับการยอมรับอย่างมากจากนานาประเทศทั่วโลก

พ.ศ. 2546

 • บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด


  บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อนําเข้าและซื้อขายทองคําแท่งบริสุทธิ์ 99.99% เป็นมาตรฐานที่ยอมรับในตลาดโลก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและนักลงทุน โดยได้เล็งเห็นถึงความต้องการทองคำแท่งในประเทศ ที่ไม่จํากัดแค่การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับเท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนทองคํายังมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างมากในอนาคต ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ปัจจุบันทีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท อยู่ภายใต้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ YLG เป็นผู้ค้าทองรายแรกที่เปลี่ยนนวัตกรรมการลงทุนทองคำในรูปแบบดั้งเดิม ให้เป็นการลงทุนทองคำในรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นสากล โดยการสนับสนุนในเรื่องของบริการและข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อกระแสเศรษฐกิจโลก เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และอำนวยความสะดวกในการซื้อขายแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว และจากประสบการณ์ตรงที่เคยเป็นผู้ผลิตจิวเวอร์รี่ส่งออกในนามยูหลิม โกลด์ แฟคตอรี่ ทำให้ YLG สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เนื่องจากต้องมีการซื้อทองคำมาเพื่อผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ ซึ่งทำให้ YLG เห็นถึงช่องว่างต่างๆในกระบวนการซื้อและขายทองคำ และด้วยการให้บริการที่ซื่อตรง จริงใจ จึงสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ลูกค้า ส่งผลให้ภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี YLG ได้ก้าวมาเป็นผู้นำเข้าและส่งออกทองคำแท่งรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในปี 2551 และปัจจุบัน YLG ยังเป็นผู้นำเข้าและส่งออกทองคำแท่งรายใหญ่ของไทย

  ปัจจุบันบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีการให้บริการเปิดบัญชีซื้อ-ขายทองคำเเท่งที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขายผ่านระบบโทรศัพท์ YLG Telesale ที่เปิดให้บริการถึงตี 2 รวมถึงการพัฒนาระบบการซื้อขายทองคำแท่งผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสะดวกสบายคือ YLG Internet Trading โดยสามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทาง www.ylgonline.com และทาง YLG Online Application บน App Store ที่ทำให้ซื้อขายทองคำทุกที่ได้อย่างง่ายดาย ตลอดจนการบริการส่งมอบทองคำแท่งให้กับลูกค้าด้วยความรวดเร็ว

พ.ศ. 2552

 • บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด


  บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาทองคำล่วงหน้า หรือGold Futures ในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า หรือ TFEX ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และภายใต้ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้านทองคำให้กับกลุ่มบริษัท YLG มากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการลงทุนทั้งกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ไปจนถึงร้านค้าปลีกทองคำ เพื่อใช้ในด้านการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงในธุรกิจอันอาจจะเกิดขึ้นจากราคาทองคำในตลาดโลกมีความผันผวนได้ รวมถึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนรายย่อยให้สามารถลงทุนกับสัญญาซื้อขายทองคำด้วยขนาดการลงทุนที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการลงทุนซื้อทองคำแท่งโดยตรงด้วย ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจสู่การเป็นตัวแทนซื้อขายอนุพันธ์ SET50 Futures , Single Stock Futures, SET50 Index Options

พ.ศ. 2558

 • บริษัท วายแอลจี พรีเชียส จำกัด


  YLG รุกเข้าสู่ลูกค้ารายย่อยภายในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ด้วยการก่อตั้งบริษัท วายแอลจี พรีเชียส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจในรูปแบบของสาขาย่อยภายใต้แบรนด์ใหม่คือ “YLG PRECIOUS" เพื่อเพิ่มช่องทางการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้น มีจุดเด่นที่การเป็นศูนย์รวมการซื้อขายทั้งทองคำแท่ง 99.99%, 96.5% ทองรูปพรรณ โดยมีสาขาสำนักงานใหญ่ (สาทร) ซึ่งสินค้าที่ร้าน YLG PRECIOUS ได้แก่ทองคำรูปพรรณ 99.99%, 96.5% และทองคำแท่ง 99.99 %, 96.5 % และแผ่นทองคำ 99.99%

พ.ศ. 2561

 • บริษัท วายแอลจี พรีเชียส จำกัด


  บริษัท วายแอลจี พรีเชียส จำกัด เปิดตัวขึ้นในปี พ.ศ. 2561 เพื่อบริการให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างเต็มคุณภาพ ในรูปแบบเว็บไซต์ E-Commerce ผ่านยูอาร์แอล www.ylgprecious.co.th โดยวายแอลจีได้ยกหน้าร้านมาตั้งไว้บนหน้าเว็บไซต์เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า โดยสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์จะมีทั้งทองคำแท่งและทองคำรูปพรรณ จิวเวลลี่ รวมถึงมีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัยในการซื้อทองคำอย่างเต็มที่