ลูกค้าของเรา

สะดวกใกล้บ้าน ลูกค้ามั่นใจเพราะ ylg อยู่ในสมาคมค้าทองคำ ราคาดีกว่าร้านที่ลูกค้าซื้อประจำ

นายธงชัย ปั้นกา


บริการดี ทองสวย

คุณพิชญาดา. พิมเสนา


สะดวกเดินทาง ราคาถูกกว่าที่อื่น บริการดี

คุณธัญนภัทร์ คำพรจิรสีห์


มีจัดโปร 0% ราคาถูกใกล้บ้านสะดวก

คุณวีระวัส ภิรมย์ไทย


ลูกค้าประจำบอกว่ามั่นใจผู้บริหารคุณฐิภา

คุณธัญย์ทิพย์ จันทร์ศิริธนตระกูล