YLG Precious รับโล่ตราสัญลักษณ์มาตรฐานความบริสุทธิ์ทองรูปพรรณที่ 96.5

YLG Precious รับโล่ตราสัญลักษณ์ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานความบริสุทธิ์ทองรูปพรรณที่ 96.5 % โดยคุณธีระพงค์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท วายแอลจี พรีเชียส จำกัด รับตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) ประเภทผู้ผลิตที่มีมาตรฐานปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณที่ 96.5% และหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Guarantee) โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายทองรูปพรรณที่มีปริมาณความบริสุทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าทองรูปพรรณ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้