รหัส : HF-GS965-0.25-001 ลายหนู

ทองคำแท่งลายหนู
ทองแท่ง 96.5%
น้ำหนัก 0.25 บาท

ทองคำแท่งปีชวด ลวดลายจิตกรรม ช่างฝีมือชาววัง รายละเอียดสินค้า ขนาดวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.7 cm ค่าบล็อค 250 บาท + ค่าจัดส่ง 112 บาท
ราคาทองแท่ง 6,184 บาท

ค่าบล้อค 372 บาท
ราคาสุทธิ 6,556.00 บาท
สาขาสำนักงานใหญ่

ขนาด