รหัส : RM9-G99-020-404

ทองคําแท่ง
ทองแท่ง 99.99%
น้ำหนัก 20 กรัม

กว้าง 2.2 cm ยาว 3.5 cm
ราคาทองแท่ง 38,016 บาท

ค่าบล้อค 522 บาท
ราคาสุทธิ 38,538.00 บาท
สาขาเซ็นทรัลพระราม 9

ขนาด
จำนวน
Add to Cart