รหัส : HF-G99-020-404

ทองคําแท่ง
ทองแท่ง 99.99%
น้ำหนัก 20 กรัม

กว้าง 2.2 cm ยาว 3.5 cm
ราคาทองแท่ง 37,389 บาท

ค่าบล้อค 522 บาท
ราคาสุทธิ 37,911.00 บาท
สาขาสำนักงานใหญ่

ขนาด
จำนวน
Add to Cart