รหัส : HF-G99-010-307

ทองคําแท่ง
ทองแท่ง 99.99%
น้ำหนัก 10 กรัม

กว้าง 1.9 cm ยาว 3 cm
ราคาทองแท่ง 18,695 บาท

ค่าบล้อค 452 บาท
ราคาสุทธิ 19,147.00 บาท
สาขาสำนักงานใหญ่

ขนาด
จำนวน
Add to Cart