รหัส : HF-G965-125-732

ทองคําแท่ง
ทองแท่ง 96.5%
น้ำหนัก 0.125 บาท

กว้าง 0.9 cm x ยาว 1.5 cm
ราคาทองแท่ง 3,104 บาท

ค่าบล้อค 332 บาท
ราคาสุทธิ 3,436.00 บาท
สาขาสำนักงานใหญ่

ขนาด
จำนวน
Add to Cart