รหัส : HF-G965-025-877

ทองคําแท่ง
ทองแท่ง 96.5%
น้ำหนัก 0.25 บาท

กว้าง 1.1 cm x ยาว 2 cm
ราคาทองแท่ง 6,206 บาท

ค่าบล้อค 362 บาท
ราคาสุทธิ 6,568.00 บาท
สาขาสำนักงานใหญ่

ขนาด
จำนวน
Add to Cart