รหัส : HF-GGH99-002-001

ทองคำแผ่นลายม้า 8 ตัว 99.99 % น้ำหนัก 2 กรัม

ลายม้า 8 ตัว ก็เปรียบเสมือนฝูงม้าที่รวมกันเป็นทีมที่เหนียวแน่น มีผู้นำ มีจ่าฝูง มีลูกน้องบริวาร ร่วมด้วยช่วยกัน เกื้อกูลกัน เพื่อความเจริญก้าวหน้า เหมาะสำหรับผู้ที่มีลูกน้องในบังคับบัญชา ต้องร่วมงานใกล้ชิดกับลูกน้องของท่าน เพื่อความสำเร็จสมดังปราถนา เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญ สำหรับโอกาสพิเศษ ขนาด 11.5 x 6 cm
ราคาทอง 4,199.00 บาท

ราคาสุทธิ 4,199.00 บาท
สาขาสำนักงานใหญ่

ขนาด
จำนวน
Add to Cart