7 วัน! ช้อปทองรับคืนแรง กับบัตรเครดิต SCB

คุ้มที่ 1 ชำระเต็มจำนวน หรือ แบ่งชำระ 0% เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ และ 0.5% ลูกค้ารับดอกเบี้ย 
คุ้มที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 180,000 บาท เงื่อนไข สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท 
เมื่อซื้อทองคำ ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 
ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ส่ง SMS พิมพ์ G7 เว้นวรรค หมายเลขบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และต้องได้รับข้อความตอบกลับจากธนาคาร บัตรเครดิต PRIVATE BANKING, SCB M LEGENDได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS รับสิทธิพิเศษ ดังนี้ ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับคุ้มที่ 1 และ คุ้มที่ 2 จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตและสถานะการแบ่งชำระเป็นไปตามข้อกำหนด มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับคะแนนสะสมพิเศษ ทั้งนี้ธนาคาร มีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนคะแนนสะสมพิเศษ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการชำระเงินและข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด 

YLG Precious 
 - เซ็นทรัลพระราม9 ชั้น 2 
 - เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น G