CODE : HF-GGH99-001-001
ทองคำแผ่นลายม้า 8 ตัว 99.99 % น้ำหนัก 1 กรัม

ลายม้า 8 ตัว ก็เปรียบเสมือนฝูงม้าที่รวมกันเป็นทีมที่เหนียวแน่น มีผู้นำ มีจ่าฝูง มีลูกน้องบริวาร ร่วมด้วยช่วยกัน เกื้อกูลกัน เพื่อความเจริญก้าวหน้า เหมาะสำหรับผู้ที่มีลูกน้องในบังคับบัญชา ต้องร่วมงานใกล้ชิดกับลูกน้องของท่าน เพื่อความสำเร็จสมดังปราถนา เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญ สำหรับโอกาสพิเศษ ขนาด 11 x 5.5 cm
Gold Price 3,000.00 Baht

Net Price 3,000.00 Baht
Branch Head Office

Size
Amount
Add to Cart