เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

26-02-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.31 MB 1.31 MB
25-02-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.45 MB 1.45 MB
24-02-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.49 MB 1.45 MB
23-02-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.5 MB 1.44 MB
22-02-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.49 MB 1.44 MB
19-02-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.5 MB 1.49 MB 1.44 MB
18-02-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.49 MB
17-02-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.5 MB 1.49 MB 1.44 MB
16-02-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.5 MB 1.49 MB 1.44 MB
15-02-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.5 MB 1.49 MB 1.44 MB