เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

29-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 1.51 MB 0.61 MB
28-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 1.49 MB 0.61 MB
27-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 1.49 MB 0.61 MB
24-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.96 MB 0.71 MB 0.61 MB
23-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.96 MB 0.71 MB 0.61 MB
22-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.96 MB 0.7 MB 0.61 MB
21-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.96 MB 0.7 MB 0.61 MB
20-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.96 MB 1.48 MB 0.6 MB
17-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.98 MB 1.51 MB 0.61 MB
16-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.99 MB 1.51 MB 0.61 MB