เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

01-10-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.48 MB
30-09-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.49 MB
29-09-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.48 MB 1.44 MB
28-09-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.43 MB
25-09-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.43 MB
24-09-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.51 MB 1.49 MB 1.43 MB
23-09-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 0.92 MB 1.43 MB
22-09-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 0.91 MB 1.43 MB
21-09-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.34 MB 1.28 MB 1.43 MB
18-09-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.43 MB