เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

01-04-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB
31-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.49 MB 1.43 MB
30-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.49 MB 1.43 MB
27-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.43 MB
26-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.49 MB 1.43 MB
25-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.48 MB 1.43 MB
24-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.43 MB
23-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.49 MB 1.43 MB
20-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.49 MB 1.43 MB
19-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.49 MB 1.43 MB