เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

05-08-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB
04-08-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.48 MB 1.43 MB
03-08-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.49 MB
31-07-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.43 MB
30-07-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.5 MB 1.49 MB 1.43 MB
29-07-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.04 MB 1.49 MB 1.43 MB
28-07-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.34 MB 1.33 MB
27-07-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.33 MB
24-07-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.49 MB 1.44 MB
23-07-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.49 MB 1.44 MB