เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

28-05-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.43 MB
27-05-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.43 MB
26-05-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.43 MB
25-05-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.5 MB 1.43 MB
22-05-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.51 MB 1.44 MB
21-05-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.5 MB 1.44 MB
20-05-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.51 MB 1.43 MB
19-05-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.51 MB 1.44 MB
18-05-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.51 MB 1.44 MB
15-05-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.5 MB 1.33 MB