เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

22-10-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.93 MB
21-10-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.95 MB 1.16 MB 0.57 MB
20-10-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.95 MB 1.16 MB 0.57 MB
19-10-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.93 MB 1.17 MB 0.56 MB
18-10-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.93 MB 1.17 MB 0.57 MB
15-10-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.92 MB 0.67 MB 0.49 MB
14-10-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.92 MB 0.59 MB 0.56 MB
13-10-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.92 MB 0.86 MB
12-10-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.92 MB 0.59 MB 0.57 MB
11-10-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.93 MB 0.89 MB 0.87 MB