เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

24-11-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.43 MB
23-11-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.5 MB 1.43 MB
20-11-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.49 MB 1.43 MB
19-11-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.48 MB 1.49 MB
18-11-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.48 MB 1.43 MB
17-11-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.48 MB
16-11-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.49 MB
13-11-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.49 MB 1.51 MB
12-11-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.5 MB 1.49 MB
11-11-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.5 MB 1.43 MB