เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

29-07-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.36 MB 0.9 MB
28-07-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.36 MB 0.87 MB
27-07-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.35 MB 0.9 MB 0.87 MB
26-07-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.35 MB 0.87 MB
23-07-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.35 MB 0.89 MB 0.86 MB
22-07-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.35 MB 0.89 MB 0.86 MB
21-07-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.35 MB 0.89 MB 0.85 MB
20-07-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.35 MB 0.89 MB 0.86 MB
19-07-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.35 MB 0.89 MB 0.86 MB
16-07-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.34 MB 0.89 MB 0.87 MB