เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

14-05-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 0.88 MB
13-05-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.92 MB 0.87 MB 0.87 MB
12-05-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 0.88 MB 0.87 MB
11-05-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 0.88 MB 0.86 MB
10-05-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 0.87 MB 0.87 MB
07-05-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.34 MB 0.88 MB 0.87 MB
06-05-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.34 MB 0.88 MB 1.5 MB
05-05-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.35 MB 1.48 MB 1.48 MB
04-05-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.34 MB 0.9 MB 0.89 MB
03-05-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.34 MB 0.88 MB