เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

18-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.49 MB 1.43 MB
17-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.49 MB 1.43 MB
16-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.43 MB
12-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.43 MB
11-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.49 MB 1.43 MB
10-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.48 MB 1.43 MB
09-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.43 MB
06-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.49 MB 1.43 MB
05-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.43 MB
04-03-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.49 MB 1.42 MB