เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

30-04-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 0.89 MB 0.87 MB
29-04-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 0.88 MB 0.87 MB
28-04-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 0.88 MB 0.87 MB
27-04-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.48 MB 1.48 MB
26-04-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.48 MB 1.49 MB
23-04-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.48 MB 1.48 MB
21-04-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.48 MB 1.49 MB
20-04-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.48 MB 1.49 MB
19-04-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.48 MB 1.48 MB
16-04-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 0.89 MB 0.87 MB