เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

10-11-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.49 MB 1.43 MB
09-11-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.5 MB
06-11-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.49 MB 1.44 MB
05-11-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.5 MB 1.49 MB 1.49 MB
04-11-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.44 MB
03-11-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.5 MB 1.44 MB
02-11-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.5 MB 1.44 MB
30-10-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.49 MB
29-10-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.44 MB
28-10-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.48 MB