แจ้งวันจัดส่งสินค้า วันเฉลิมพระชนมพรรษา

รายการสั่งซื้อ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 (หลัง 12.00 น.) - วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 YLG Precious จะทำการจัดส่งสินค้า ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564