รหัส : HF-G99-005-307

ทองคําแท่ง
ทองแท่ง 99.99%
น้ำหนัก 5 กรัม

กว้าง 1.4 cm ยาว 2.2 cm
ราคาทองแท่ง 9,347 บาท

ค่าบล้อค 382 บาท
ราคาสุทธิ 9,729.00 บาท
สาขาสำนักงานใหญ่

ขนาด
จำนวน
Add to Cart